רשימת המשווקים שהתקשרו עם מ.א.י

רשימת המשווקים החברים בתאגיד מ.א.י

528_mai_weee_compliantבתאגיד מאי חברים  כ- 330 רשתות וחנויות מפעילים כ-2500 נקודות איסוף בפריסה ארצית. לרשימת המשווקים החברים בתאגיד מאי
לחצו כאן 

 

 

מ.א.י היא גוף היישום המוכר המקצועי והגדול ביותר בישראל עם פריסת תשתית איסוף הרחבה ביותר בישראל. מ.א.י מעמידה לרשות המשווקים פתרון הוליסטי ומלא לאצירת פסולת אלקטרונית ופינוייה

המשווקים אשר חתמו והצטרפו לתאגיד ליישום החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012. משווקים אלו מאפשרים לציבור הרחב להעביר פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות לטיפול סביבתי באמצעות התאגיד מתוך ראיה ארוכת טווח וברת-קיימא למען לקוחותיהם, הסביבה והדורות הבאים. משווקים החברים בתאגיד מ.א.י חרטו על דגלם דאגה סביבתית תוך עשיה ותרומה לשיפור איכות החיים בישראל היום ובעתיד.

לשימושכם להורדה:

 

מסירת סוללות ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה קטנים למיחזור בחנויות משווקים

הציבור יוכל להביא בכל עת סוללות ישנות ומשומשות לאחד ממיכלי המיחזור של מ.א.י בחנויות מוצרי החשמל, מרכזים קמעונאים, חנויות נוחות בתחנות הדלק ומגוון עסקים החתומים בהסדר עם תאגיד מאי .

כחלק מיישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ובסוללות  , מחויבים משווקים המוכרים ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות לאפשר ללקוחותיהם במעמד המכירה, הן בבית העסק והן בבית הלקוח מסירת מוצר חשמלי ישן למיחזור. בנוסף, מחובתו של המשווק להתקשר עם תאגיד המיחזור ולהעביר את הציוד למיחזור באמצעותו לאחר רישום ותיעוד הציוד שנתקבל.

 מ.א.י פורסת מאות מכלי איסוף בחנויות ובתי עסק ודואגת לאיסופם, מיונם ומיחזורם כדין. באופן זה מ.א.י מאפשרת למשווקים ולציבור הרחב להעביר פסולת ציוד וסוללות למיחזור בזמינות מרבית, נוחות ובנטילת חלק במאמץ הסביבתי הלאומי.

מסירת פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי למיחזור היינה לאחר קנית מוצר חשמלי דומה בהתאם להנחיות המשווק.