רשימת המשווקים שהתקשרו עם מ.א.י

מסירת סוללות ומוצרי חשמל קטנים למיחזור בחנויות מוצרי החשמל

סוללות ישנות ומשומשות תכולו להביא בכל עת לאחד ממיכלי המיחזור של מ.א.י בחנויות מוצרי החשמל, מרכזים קמעונאים, חנויות נוחות בתחנות הדלק ומגוון עסקים החתומים בהסדר עם תאגיד מאי .

מסירת פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי למיחזור היינה לאחר קנית מוצר חשמלי דומה בהתאם להנחיות המשווק. 

רשימת המשווקים החברים בתאגיד מ.א.י

528_mai_weee_compliantרשימת המשווקים החברים בתאגיד -  המשווקים אשר חתמו והצטרפו לתאגיד ליישום החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012. משווקים אשר הצטרפו לתאגיד מאפשרים לציבור הרחב להעביר פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות לטיפול סביבתי נאות  מתוך ראיה ארוכת טווח וברת-קיימא למען לקוחותיהם, הסביבה והדורות הבאים. אלו אשר חברים בתאגיד מ.א.י חרטו על דגלם דאגה סביבתית תוך עשיה ותרומה לשיפור איכות החיים בישראל היום ובעתיד.