רשימת המשווקים שהתקשרו עם מ.א.י

528_mai_weee_compliantרשימת המשווקים החברים בתאגיד -  המשווקים אשר חתמו והצטרפו לתאגיד ליישום החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012. משווקים אשר הצטרפו לתאגיד מאפשרים לציבור הרחב להעביר פסולת חשמלית, אלקטרונית וסוללות לטיפול סביבתי נאות  מתוך ראיה ארוכת טווח וברת-קיימא למען לקוחותיהם, הסביבה והדורות הבאים. אלו אשר חברים בתאגיד מ.א.י חרטו על דגלם דאגה סביבתית תוך עשיה ותרומה לשיפור איכות החיים בישראל היום ובעתיד.