שאלות ותשובות למשווקים FAQ

שאלות ותשובות למשווקי ציוד חשמלי ואלקטרוני - FAQ

משווקים בתאגיד מ.א.י | אחריות משווקים לפי חוק | מוקדי איסוף בחנויות משווקים | שאלות ותשובות למשווקים

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית מבוסס על הדיר קטיבה של הפרלמנט האירופי( 2003), המובילה בתחום ההתמודדות עם הבעיה ההולכת ומחריפה של זיהום סביבתי הנגרם בגלל טיפול לא מבוקר בפסולת אלקטרונית, הנודעת כיום בעולם בשם דירקטיבת WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment.

העיקרון עליו מושתת צו ה-WEEE מכונה עיקרון “אחריות היצרן המורחבת” (עיקרון המנחה גם את החוק בארץ).העיקרון קובע כי ראוי להטיל את הנטל הכלכלי של התמודדות עם בעיה של פגיעה באיכות הסביבה על הגורם האחראי לזיהום. החוק מגדיר מכסות מיחזור בהתאם לסך משקל הציוד האלקטרוני שנמכר על ידי יבואנים ויצרנים בהן נדרשת החברה הרלוונטית לעמוד .

כל בעל עסק הנמצא במגע ישיר עם לקוחות ומוכר להם ציוד אשר יכול לשמש גם למשק בית הינו משווק. כל נקודות המכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט הינם מרכזי מכירה בהם חלה חובת איסוף פסולת אלקטרונית. זאת בנוסף לחובת המשווק להציע שירותי פינוי ואיסוף ציוד אלקטרוני דומה בכמות ובמשקל . (בהתאם לקטגוריות החוק) בעת מסירת ציוד חדש ללקוח.

הגדרת המשווק בחוק הינה רחבה ומכילה כל גורם המגיע במגע ישיר עם צרכנים. מאידך מגבילה ההוראה בסעיף 30(ג) “מקום עסקו” של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.

המשווק איננו נושא בעלויות. חובת המשווק לשמש תשתית איסוף נוחה להחזרת פסולת ע”י הציבור לשם העברתו לטיפול מוסדר באופנים הבאים:

1. איסוף  מלקוחותיו, בעת הגעתם למקום העסק לקניית מוצר חדש , פסולת דומה למיחזור. במקרה של  סוללות, יקבל המשווק ויעבירן למיחזור ללא כל מגבלה.

2. איסוף מלקוחותיו, בעת מסירת ציוד בבית הלקוח או במקום המסירה של הציוד החדש, פסולת דומה למיחזור.

משווקים אינם חבים בחובה לעמוד ביעדי מיחזור בדומה ליבואנים או יצרנים אשר חלה עליהם חובת מיחזור של 15% החל משנת 2014 ועד 50% בשנת 2021.

על משווק לא חלת חובות דיווח כי אם חובת רישום ותיעוד של הציוד שנמסר לו למיחזור. עליו לשמור מידע זה כך שיהיה זמין ונגיש למנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו (סעיף 33 לחוק).

בהתאם לחוק לא תגבה תמורה מהמשווק וכן לא תשולם תמורה למשווק עבור תהליך האיסוף, ההצבה והפינוי, למעט תשלום לכיסוי עלות המיכלים במקרה של אובדן, נזק או גניבה של מיכלי האצירה שהוצבו אצל המשווק, על ידי מ.א.י. 

משווקים שהתקשרו עם מ.א.י זכאים להצבה חד פעמית של מכלי איסוף ולפינויים לפי קריאה.

דוגמא למוקד איסוף של מ.א.י
  1. כל אדם זכאי להשליך סוללות למיחזור במיכל ייעודי אותו יציב בית העסק, כל עוד נמכרות בבית העסק סוללות. 
  2. במעמד קניה או מכירה, זכאי אדם להעביר למיחזור מוצר דומה לזה אשר קנה בבית העסק, בין אם האספקה היא לבית העסק או לבית הלקוח.

בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק , מחויב משווק לפרסם לכלל לקוחותיו את מקום החזרת הציוד והסוללות וגם מגבלות רלוונטיות לענין זה. להלן נוסח פרסום מומלץ על ידי תאגיד מ.א.י:

1. הודעה כללית בבית העסק

 “קונה נכבד, בהתאם להוראות החוק, הנך רשאי למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בבית עסק זה.  לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה.

 מקום מסירת הפסולת הינו _______________”

2.הודעה כללית בבית לענין פינוי בעת אספקה לבית הלקוח

“קונה נכבד/ה, בהתאם להוראות החוק הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה, במעמד מסירת המוצר שרכשת, פסולת חשמלית ואלקטרונית דומה למוצר אותו רכשת. הפסולת תימסר למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת.

לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה.”

3.הודעה על אמצעי האיסוף:  “מיכל איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני/מנורות/סוללות. אין להשליך פסולת מסוג אחר. אין להשליך פסולת מזיקה”.

פוסטר לדוגמא של מוקדי האיסוף של מ.א.י
פוסטר לדוגמא של מוקדי האיסוף של מ.א.י

בהתאם לסעיף 30(א) לחוק , מחויב משווק בפינוי חינם מבית הלקוח. יחד עם זאת כלל האצבע הינו כי על המוצר הישן להיות מוכן לפינוי כשהוא מנותק מחשמל, מים וגז, איננו מזיק ואיננו מצריך מעבר מכשולים. פירוט הנהלים ניתן למצוא בדף הנחיות למשווקים.

Load More