פינוי מוצר חשמל ישן במועד אספקת מוצר חדש-new

פינוי ציוד חשמלי ישן למיחזור מבית לקוח באספקת מוצר חדש

נוהל הפינוי לפסולת חשמלית מעגן את השירות לאזרחים בעת פינוי מוצרים חשמליים מבתיהם בעת רכישת מוצרים חדשים דומים. מטרת הנוהל לקבוע אמות מידה למשווקים, באילו תנאים יבוצע פינוי של הציוד הישן מבית הלקוח ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת במועד אספקת המוצר החדש.

נוהל פינוי מוצר חשמלי

שאלות ותשובות לגבי פינוי מוצרי חשמל ישן למיחזור במועד אספקת המוצר החדש

על המשווק עצמו או מי מטעמו (המוביל) החובה על פי חוק לדאוג ולהעביר את המוצר הישן אך ורק למיחזור מוכר באמצעות תאגיד מ.א.י באחד ממפעלי המיחזור הקרובים. המשווק מקבל ממ.א.י שיפוי מלא למלוא העלויות לביצוע פינוי המוצר, בעבור כל יחידה המפונה כחוק.

ככל ונוכחתם כי המוצר הישן שפונה , לא הועבר כדין למיחזור, אנא העבירו מידע זה למ.א.י ולמשרד להגנת הסביבה בתלונה מפורטת.

במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מ.א.י (לרשימת לקוחות מ.א.י) .

 1. אנו ממליצים תחילה לפנות למשווק (לא למוביל או לחנות) ולברר את פרטי האירוע ואופן הטיפול הראוי.
 2. ככל ולא נמצא פתרון לנושא, אנא מלאו את טופס התלונה לידיעת המשווק ולטיפולו , לשם אכיפת מתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י המועברים למשווק.
 3. להגשת תלונה למשרד להגנת הסביבה, יש לצרף צילום חשבונית רכישה ותיאור המקרה באופן מפורט למייל: pniot@sviva.org.il

אפשרויות פינוי מכשיר חשמלי גדול (מעל 50 ס”מ) למיחזור:

 1. ברשות המקומית – מרכז איסוף עירוני – הבאה עצמאית למרכז המיחזור ברשות המקומית- למציאת מרכז המיחזור הקרוב אליכם , יש לפנות למוקד העירוני (106) או באתר מאי בעמוד הרשות הרלוונטית. 
 2. ברשות המקומית – איסוף ממדרכות הבתים – פינוי ממדרכות הבתים ברשויות החתומות בהסדר עם מ.א.י בלבד. לרשימת הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק
 3. אצל המשווקים – ישן תמורת חדש – ברכישת מכשיר חשמלי חדש השליח מחויב לאסוף את הישן ללא עלות. לפרטים לחצו כאן

בהתאם לסעיף 30(א) לחוק , מחויב משווק בפינוי חינם מבית הלקוח. יחד עם זאת כלל האצבע הינו כי על המוצר הישן להיות מוכן לפינוי כשהוא מנותק מחשמל, מים וגז, איננו מזיק ואיננו מצריך מעבר מכשולים.

פירוט הנהלים ניתן למצוא בדף הנחיות למשווקים.

 • על המוצר החדש להיות מוכן ומנותק מכל תשתית כגון מים, גז, חשמל ארון, רצפה או רהיט טרם הפינוי.
 • על המוצר להיות נגיש באופן בטיחותי הן להעמסה, לפינוי ולהעברה לרכב המוביל
 • המוביל לא ימתין לפירוק או הכנת המוצר לפינוי.
 • המוצר יפונה ממקום דומה למקום בו סופק המוצר החדש.
 • פינוי המוצר אינו כרוך בכל סיכון לנפש או רכוש.
 • לא נדרשת עבודה ייחודית לפירוק, הובלה או אמצעים נוספים לשם פינוי המוצר הישן.
 • המוצר הישן נקי וריק מכל תכולה למעט חלקים אינטגרלים בו כגון מדף מקרר. לדוגמא מכונת כביסה המלאה במים לא תפונה או מקרר בו יש קרח בכמות משמעותית.
בכל מקרה חריג , בו לא ניתן לפנות את המוצר, רשאי המשווק או מי מטעמו (המוביל לדוגמא) להציע שירות נוסף בתשלום עבור הכנת המוצר לשם העברתו למיחזור באמצעות מ.א.י.

גם במכירה המתבצעת באופן מקוון (עסקת מכר מרחוק) המשווק יפנה את הציוד הישן בהתאם לנוהל זה, באופן שבו סיפק ללקוח את המוצר החדש או בדרך יעילה אחרת.

 1. קבלת מוצר ישן דומה למיחזור במעמד מסירת המוצר החדש, ולהעבירו למיחזור ללא כל עלות מצד הלקוח, למעט עלות פינוי חריגה.
  ראה הנחיות המשרד להגנ”ס בקישור זה. 
 2. על המשווק להתקשר עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת המימון עבור  הפינוי ככל והוא זכאי לכך. 
 3. לצפיה באתר המשרד להגנת הסביבה בענין חובת פינוי מוצר חשמלי ישן מבית הלקוח
 1. חובת משווק המוכר מוצרי חשמל מכל סוג בחנות (מפנס ועד מקרר)  לאפשר ללקוח למסור מוצר חשמלי למיחזור דומה למוצר אותו רכש  (דומה באופן קטגוריאלי כמפורט בחוק בתוספת הראשונה) .
 2. על משווק חלה החובה להתקשרות עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.
 1. משווק המוכר סוללות יציב מיכל לאיסוף סוללות ויאפשר לכל אדם להשליך סוללות במיכל, מבלי קשר לרכישה אחרת בבית העסק (בשונה מהשלכת פסולת אלקטרונית וחשמלית).
 2. על המשווק חלה חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר (מ.א.י) לשם העברת הפסולת והסוללות למיחזור וקבלת מימון ככל והוא זכאי לכך.
 • תאריך עדכון 15.10.20