פינוי מוצר חשמל ישן במועד אספקת מוצר חדש-new

פינוי ציוד חשמלי ישן למיחזור מבית לקוח באספקת מוצר חדש

נוהל פינוי פסולת אלקטרונית מעגן את השירות  לאזרחים בעת פינוי מוצרים חשמליים .ואלקטרוניים מבתיהם כאשר הם רוכשים מוצרים חדשים דומים. מטרת הנוהל לקבוע אמות מידה למשווקים, באילו תנאים יבוצע פינוי של הציוד הישן מבית הלקוח ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת במועד אספקת המוצר החדש.

במידה ולא פונה מוצר ישן לבקשתכם במעמד מסירת מוצר חדש אשר הזמנתם מאחד מהמשווקים שהתקשרו עם מאי (לרשימת לקוחות מאי) , אנא מלאו את טופס התלונה לידיעת המשווק ולטיפולו למתן השירות ההולם בהתאם להנחיות ונהלי מ.א.י.

לפרטים נוספים לחצו כאן

  • תאריך עדכון 15.10.20